Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Granty a dotace > Granty a dotace - archiv > Stavební úpravy budovy obecního úřadu

Stavební úpravy budovy obecního úřadu

logo

Stavební úpravy budovy obecního úřadu - zřízení nové hasičské zbrojnice Staré Místo se zázemím pro výjezdovou jednotku SDH

V současné době je oblast ORP Jičín, do které spadá i obec Staré Místo, sužována extrémními suchy, sněhovými srážkami, masivními námrazami a haváriemi nebezpečných látek. Pro tyto klimatické výkyvy není stávající budova hasičské zbrojnice dostatečně odolná. Stávající budova hasičské zbrojnice je naprosto nevyhovující a prostorově nedostatečná pro zajištění akceschopnosti JPO III Staré Místo. Budova nemá tepelně izolovanou vnější obálku, v zimě dochází k jejímu promrzání a v létě k přehřívání. Změna teplot škodí umístěné technice a pro věcné prostředky, nutné pro zásah jednotky, v ní není místo. Chybí zde rovněž jakékoliv zázemí pro jednotku SDH (v budově není ani šatna či jakékoliv sociální zařízení). Při svolání poplachu při mimořádné události se jednotka musí sejít na dvoře před HZ, protože v samotné HZ není žádný prostor, kde by se mohli hasiči tvořící jednotku shromáždit. V zimě dochází uvnitř HZ k zatuhnutí techniky, což znesnadňuje přípravu k výjezdu JPO a navíc stávající HZ nemá ani vyhovující přístup k objektu. Ten je přes pronajaté pozemky a vrata, která jejich vlastníci zamykají. Současný stav budovy je nevyhovující pro okamžitý zásah jednotky při řešení mimořádných událostí.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu OÚ Staré Místo, kterými vznikne nová hasičská zbrojnice, odolná vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly při této události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd JPO III Staré Místo, která tu sídlí. Vzniknou tu prostory pro požární techniku a prostředky a zázemí pro členy JPO, které ve stávající HZ zcela chybí a není tu pro ně prostor. Dojde ke zlepšení podmínek a akceschopnosti JPO v rámci IZS pro ochranu obyvatelstva.

Výsledkem projektu bude nová, prostorově vyhovující požární zbrojnice Staré Místo, odolná vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd JPO III k mimořádné události. Stavebními úpravami stávajícího objektu obecního úřadu vznikne úplně nová hasičská zbrojnice, kde bude prostor pro garážování techniky, uskladnění věcných prostředků i zázemí pro jednotku (šatny, sociální zařízení, denní místnost apod.). Nová HZ bude i odolná vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd JPO III Staré Místo. Před objektem nové HZ bude i místo pro odstavení techniky a pro bezpečný výjezd. Dojde ke zlepšení podmínek pro akceschopnost jednotky, neboť nová HZ bude splňovat požadavky dle ČSN 73 5710 i hygienické požadavky v rozsahu pro požární zbrojnice SDH. Nová hasičská zbrojnice umožní bezproblémové plnění základního poslání JPO III Staré Místo, tj. rychlé a účinné zásahy pro zajištění požární bezpečnosti a plnění ochrany obyvatelstva v rámci zabezpečení plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany a zařazení do IZS, vč. plnění jejích úkolů při řešení mimořádných událostí plynoucích z klimatických změn nebo havárií nebezpečných látek na území ORP Jičín.

Cílem projektu je zvýšení ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit v návaznosti na měnící se klimatické podmínky.

Přínosem projektu bude přispění k ochraně obyvatelstva, pro které jednotka zjišťuje požární ochranu a vyjíždí k událostem způsobeným vlivem změny klimatických podmínek.

Projekt byl podpořen z 8. výzvy „MAS Otevřené zahrady Jičínska – IROP – Podpora složek integrovaného záchranného systému - zodolnění stanic IZS“ a je z 95% spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.