Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat! > uvod - puvodni

uvod - puvodni

 

Staré Místo

Archeologický průzkum při stavbě vodovodu 2012 - zkoumaná oblast v místě vodojemu

Popis a historie obce

Obec Staré Místo leží 4 km jižně od pohádkového města Jičína. Na místě dnešního Starého Místa stálo původně město Jičín. Kdysi bývaly Jičíny dva. První, to jest dnešní Staré Místo, o kterém se písemnosti zmiňují již roku 1327 (- Antiquum Gytschin), přestože byla obec osídlena mnohem dříve a druhý na místě dnešního města Jičína, ten je však mladší. Obec si prošla do roku 1635 vládami panovníků Vantemberků, pánů Trčků, Smiřických a hraběte Vladštejna, po tomto roce bylo přičleněno k panství Šlikovskému – hraběti Jindřichu Šlikovi. V Jičínských městských knihách se tato oblast označuje jako Antiquum Gitschin ještě v 2. polovině 15. století, kdy se již ujímá nové pojmenování Staré Místo.

Okolí obce je mírně členité. Jde o Východopolabskou tabuli a jižní část Jičínské pahorkatiny. Po stránce geologické náleží toto území do České křídové tabule druhohorního stáří – křídy. Nadmořské výšky se pohybují kolem 275 - 282 m n.m. Vlastní hřbitov, který byl pravděpodobně postaven až po dochovaném kostelu sv. Františka z Assissi z konce 13.st , který byl postaven na místě staršího kostela sv. Jana Křtitele, jsou situovány v samém středu obce při hlavní komunikaci (leží na spojnici Jičín - Poděbrady). Kostel je raně gotický. Roku 1996 byl kostel nově opraven a dnes je ozdobou obce. Poblíž kostela se nachází další z kulturních památek jako Svatý Florián - patron hasičů, socha Panny Marie Immaculata a socha svatého Jana Nepomuckého.

Osobnost obce: Dr. Josef Veselý (narozen 24. 12. 1886, Staré Místo), vrchní zemědělský rada, přednosta živočišné sekce u zemědělské rady pro Slovensko.

V obci se aktivně rozvíjely a tak kulturně obohacovali dění tyto spolky a politické organizace:

Rok založení:

1908 Hospodářská čtenářská beseda

1923 Divadelní spolek Libuše

1923 Sbor dobrovolných hasičů

1934 TJ Staré Místo

1962 Červený kříž

a politické organizace:

1912 Místní organizace domoviny

1912 Republikánská strana

1926 Strana sociálně demokratická

1926 Družstvo pro rozvod elektrické energie

Stále fungujícím je místní sbor dobrovolných hasičů, který byl založen 15. dubna roku 1923. S občasnými přestávkami v době války a poválečných letech se dnes již místní jednotka vypracovala na výjezdovou  jednotku JPO III s výjezdem do deseti minut. Jako výjezdové vozidlo jim obec zakoupila v roce 1997 trambus 706 RT CAS 25, rok výroby 1965. Zúčastnili se již několika výjezdů a to nejen v obci, ale i v okolí.

V roce 1998 byli hlavní zasahující jednotkou v obci při požáru autobusu a ubytovny ve Starém Místě v těsné blízkosti za motorestem. Požár byl tak velký, že ohrožoval i přilehlé obydlené okály. Likvidace probíhala nepřetržitě celé 3 dny. Toto byl i zlomový okamžik kdy SDH bylo pasováno na výjezdovou jednotku JPO III.

A také se podíleli ve dnech 5. -7. 7. 2002 na světovém rekordu v dálkové dopravě vody na letišti v Mimoni, který byl zapsán do Quinesovi knihy rekordu. Bylo rozmístěno na 77 stanovištích vybavených stroji PS 12, vzdálených od sebe 680 metrů 163 hasičských jednotek. Poslední stanoviště bylo vybaveno historickou parní stříkačkou Smékal z roku 1907. V době výstřiku bylo pomocí 2.635 hadic B/75 ve vzdálenosti 52.700 metrů  v hadicích 231.880 litrů vody. Počet jednotek, které se přímo účastnili pokusu o rekord, činil 161 a celkový počet zasahujících hasičů 1304 osob.

V září 2002 se podíleli na likvidaci škod po srpnových povodních v obci Kly na Mělnicku, kde strávily celkem 8 dní.

v květnu 2010 se aktivně podílely na překonání českého rekordu v dálkové dopravě vody, který se podařilo zdolat a byl zapsán do české knihy rekordů

Činnost a vybavennost obce 

Obec Staré Místo prošla několika změnami v samosprávě. Byla obcí střediskovou, ale i samostatnou. První zmínky o samostatné obci spadají až k roku 1654. Dochovaná data se zmiňují o roce 1960, kdy se stala na základě rozhodnutí Okresního výboru v Jičíně naše obec střediskovou a tak součástí obce Podhradí, toto trvalo celých 30 let než se našlo pár ochotníků, kteří se zasloužili o osamostatnění naší obce, což se stalo v roce 1989.

Léta 1995 – 2005, byla pro obec asi nejdůležitějším obdobím v jejím rozvoji, budovala se především infrastruktura:

Položení zemního elektrického kabelu

Vybudování nové komunikace u rozvodny s položením kanalizace

Rekonstrukce celého veřejného osvětlení

Oprava kostela a částečná oprava sochy sv. Floriána

Budování chodníků a přemostění

Položení telefonního kabelu do země

Plynofikace obce

Položení hlavního řadu vodovodu

Vybudování kanalizace a čističky odpadních vod

Od roku 2000 má obec Staré Místo zpracovaný a schválený územní plán obce, který prošel již dvěma změnami. 

V roce 2005 obec získala znak a vlajku obce.

V roce 2011 - 2012 v obci probíhala stavba veřejného vodovodu za podpory MZe ČR a KÚKK, v roce 2013 probíhá zkušební provoz a bude zahájen ostrý provoz veřejného vodovodu.

Obecní úřad Staré Místo pořádá tyto stálé akce:  

  • vítání dětí (dle potřeby)
  • dárkové balíčky pro jubilanty
  • taneční zábava
  • mikulášskou nadílku
  • maškarní rej pro děti a dospělé
  • slavnostní rozsvícení vánočního stromku
  • pálení čarodějnic

nově:

  • různá sezení pro všechny věkové skupiny, např. při hudbě
  • vyřezávání dýní