Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality > Zpráva o odpadovém hospodářství obce za rok 2020

Zpráva o odpadovém hospodářství obce za rok 2020Datum konání:
29.6.2021

Vážení občané,

od 1. 1. 2021 platí nová legislativa v oblasti odpadového hospodářství, kterou se mění celkový postoj k zažitému systému. ČR se zavázala k procentuálnímu plnění poměru vytříděné recyklovatelné složky komunálního odpadu (plast, papír, sklo kovy, textil atd.) vůči směsnému komunálnímu odpadu (v našem případě ukládaného na skládku) a to radikálně. Povinnosti ČR jsou přeneseny na obce a města, které zajišťují svozy pro občany. Již v roce 2025 máme dosáhnout 60 % vytříděné recyklovatelné složky; v roce 2030 65 % a v roce 2035 70 %. V naší obci bylo v roce 2020 za celý rok vyprodukováno 128 tun komunálních odpadů z toho 85 t směsného komunálního odpadu a 43 tun vytříděné recyklovatelné složky skládající se z 7,38 t směsného plastu; 7,54 t papíru; 5,57 t skla; 0,5 t oděvů; 0,4 t kovů; 14,59 t bioodpadu; 6,88 t objemného odpadu a 0,34 t tetrapaků. Obec v roce 2020 zaplatila za sběr a likvidaci všech vzniklých odpadů 295 tis. Kč.

Z celkového komunálního odpadu tvoří v roce 2020 - 66,4% směsný komunální odpad a 33,6% vytříděný odpad.

V roce 2025 jak je již uvedeno výše to má být 60% vytříděného odpadu, tj. za 4 roky!

Ceny za ukládání odpadů na skládku budou během příštích let několikanásobně zvyšovány. Proto je důležité, aby každý z nás předcházel vzniku odpadů a důsledně třídil.

Vzhledem k těmto skutečnostem jsme nuceni změnit odpadový systém v obci a stanovit v souladu s novelou zákona Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Zásadními změnami jsou:

  • Stanovení minimálního základu dílčího poplatku, který je maximálně 60litrů/osoba/měsíc a 1 Kč za litr

Co to pro nás občany znamená? Musíme více třídit, aby poměr komunálního odpadu byl nižší než recyklovatelné složky odpadů a to v poměru 60 % tříděný x 40% směsný komunální do roku 2025.

Zastupitelstvo obce Staré Místo